Ga naar de inhoud

Methodieken

Op zoek naar je innerlijk kind: de toegang tot je hart en de poort naar je ziel

Met name in de eerste zeven jaar van je leven, de periode waarin je het meest ontvankelijk bent voor je omgeving, heeft het belangrijkste deel van je vorming plaatsgevonden en is de blauwdruk ontstaan van wie je uiteindelijk bent geworden. En natuurlijk speelden je ouders daar een hele grote rol in.

Dat wat zij jou gaven,
kan niet goed hebben aangesloten bij jouw behoeftes

Geen enkele ouder maakt met opzet fouten en ik ga ervan uit dat ook jouw ouders hun best hebben gedaan om je zo goed mogelijk op het leven voor te bereiden. Maar ze deden dat allemaal wel volgens hún ideeën en overtuigingen. Met hún kennis, ervaringen en wellicht ook pijnen of tekortkomingen op emotioneel gebied. Dus dat betekent nog niet dat wat zij je allemaal gaven, ook aansloot bij jouw behoeften. En dat kan ervoor gezorgd hebben dat je gebeurtenissen uit die tijd niet goed hebt kunnen verwerken en er in jou, wellicht zonder dat je het zelf zo hebt ervaren, blokkades zijn ontstaan.

Het kleine, gevoelige innerlijke kind is er nog steeds

En ook al ben je nu volwassen, dat kleine gevoelige en kwetsbare innerlijke kind, dat zich steeds verder heeft aangepast om aan verwachtingen van anderen te voldoen en innerlijke mechanismen heeft gecreëerd om niet gekwetst te worden, is er nog steeds. Dus als je dat innerlijke kind teveel onderdrukt, kost dat (ongemerkt) heel veel energie en komt het op ongewenste momenten toch naar buiten.

Kortom, als je het contact met je innerlijke kindsdeel verliest, verlies je ook het vermogen om echt verbinding te ervaren. Met anderen, maar vooral met jezelf.

Ik help je om verbinding met jezelf te ervaren.

Door samen op zoek te gaan naar jouw innerlijk kind en diens behoeftes, verlangens en blokkades, kun je er misschien weer mee in contact komen. En ervoor zorgen dat je zélf de liefdevolle innerlijke ouder wordt die het kind erkent en koestert zoals het is.